Sorry, I can NOT interpret (Java)Script.
ASPEEC Alapítvány A Kultúráért És A Gyógyíthatatlan Betegekért -- Szabályzataink
ASPEEC logo

ASPEEC Alapítvány A Kultúráért
És A Gyógyíthatatlan Betegekért
Kelet-közép Európában

 

Vissza a címlapra – Isten hozta az ASPEEC-nél!
Az ASPEEC rövid története (múlt tetteink)
Időszerű események az ASPEEC-nél (jelen tetteink)
ASPEEC tagok – szervezeti ábra
Az ASPEEC házirend és alapszabályzat (rendtartás)
Linkek (támogatók / üzlettársak / barátok)
Címeink – hasznos infók az ASPEEC-ről, tagfelvétel

Szabályzataink – címke

Az ASPEEC Alapítvány A Kultúráért
És A Gyógyíthatatlan Betegekért Kelet-közép Európában
Alapszabályzata
 
1. Cikkely – Elnevezés –
 
Az 1901. július 1-én kelt törvény rendelkezései, és az ugyanezen év augusztus 16-án kelt rendeletnek megfelelően Alapítvány létesül, melynek elnevezése ASPEEC (Association Culturelle et de Soins Palliatis pour l’Europe de l’Est et Centrale). Az Alapítvány laikus, apolitikus, non-profit jellegű és meghatározatlan időre jött létre.
 
2. Cikkely – Célok –
 
Az Alapítvány célja, hogy segítse a gyógyíthatatlan betegek ellátásának technikai fejlődését és támogassa a szakképzést ezen a területen Franciaországban ugyanúgy, mint Kelet-közép Európában. Az érintett országok közti eszmecserét, s az adott országokba való látogatást a technikai fejlesztés segítése előzi meg, amely a logisztikai rendszerre vonatkozó tanácsadásban nyilvánul meg.
 
Az Alapítvány nem fogad el semmi nemű, bármely intézmény által felajánlott, természetbeni juttatást vagy közvetítési díjat.
 
Az Alapítvány célkitűzéseit a megfelelő eszközök alkalmazásával valósítják meg, az 1901-es törvény keretein belül.
 
3. Cikkely – Székhely –
 
Az Alapítvány székhelye: 93500 Pantin, Lesault utca 18.
 
A székhely áthelyezhető az Igazgatósági Tanács határozata alapján, melyet az általános közgyűlésnek és az Igazgatósági Tanácsnak is jóvá kell hagynia.
 
4. Cikkely – Célkitűzések –
 
Franciaországban a célkitűzések két fő területre vonatkoznak: egyrészt az információcserére, másrészt a szakképzés területére.
 
A legfőbb célkitűzés, humanitárius eszközökkel felszámolni Kelet-közép Európa jelentős lemaradását a gyógyíthatatlan betegek ellátása terén. A helyi igények felmérést – melyeket az Alapítvány igyekszik majd kielégíteni – pedagógusokkal, orvosokkal és más egészségügyi dolgozókkal együttműködve végzik.
 
Hosszú távú célkitűzés a szakmai eszmecsere fenntartása és fejlesztése Franciaország és Kelet-közép Európa országai között, anélkül azonban, hogy ez az eszmecsere – közvetett vagy közvetlen módon – a konkurens orvosi rendelők, laboratóriumok, ill. más magán vagy köztulajdonban lévő intézmények számára a kiadások megszorítását vagy a bevételek növekedését jelentené.
 
Az általányban fizetett oktatók csatlakozhatnak az Alapítványhoz, de nem lehetnek az Igazgatósági Tanács tagjai. A jövőbeni szakirányú képzés magában foglalja a gyógyíthatatlan ellátás kiegészítő tudományágazatait, nevezetesen a nyelvészet, a jog, a közigazgatás, stb. területéről.
 
5. Cikkely – az Alapítvány összetétele –
 
Az Alapítvány a következőkből áll:
 
a) tagok személyes jogi alapon
b) tiszteletbeli tagok
c) pártfogók
d) aktív tagok
e) támogatók.

 
6. Cikkely – Felvétel –
 
Az Alapítvány aktív tagjaivá válhatnak mindazok – Franciaországban és külföldön egyaránt –, akik betöltötték 18. életévüket, rendelkeznek az alapvető polgárjogokkal, s a felvételi kérelmekről döntő bizottság gyűlései alkalmával elfogadja jelentkezésüket.
 
Nem válhatnak az Alapítvány tagjaivá mindazok, akik büntettet előéletűek vagy akik ellen bírósági eljárás folyik.
 
7. Cikkely – Tagok –
 
Személyes jogon az Alapítvány tagja az ASPEEC alapító elnöknője.
 
Az alapító tagokat tiszteletbeli tagokká nevezik ki megbízásuk lejártakor, és mentesülnek a tagdíj fizetése alól.
 
Tiszteletbeli tagok mindazok, akik valamilyen szolgálatot tettek az Alapítvány számára, s akiket az Igazgatósági Tanács jelöl és nevez ki.
 
Pártfogók mindazok, akik adománnyal vagy hagyatékkal segítik az Alapítvány, vagy belépési illetéket és az Igazgatósági Tanács által megszabott éves tagdíjat fizetnek.
 
Aktív tagok mindazok, akik az Alapítvány működésében állandó szerepet játszanak, és az Igazgatósági Tanács által évente megszabott összeget fizetnek.
 
Támogatók mindazok, akik éves tagdíjat fizetnek; ők részt vehetnek az Alapítvány éves általános közgyűlésén, melynek dátumáról az Alapítvány honlapján keresztül vagy postai úton kapnak értesítést.
 

 Regis Celini 
 pénztáros 

 

 Ilona Manon Zsótér 
 alapító elnök 

 

 Claire Meddas 
 titkár 


 

ASPEEC en français
ASPEEC in English
ASPEEC magyarul


Vissza  
Menü  
Címlap